گزارش خطا

برای گزارش خطا لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید

*
*
*
*
*
*

با ثبت گزارش اعلام میکنید که تمام قوانین مربوط به باگ را که در پایین بیان شده است مطالعه کرده و پذیرفته اید.

قوانین گزارش خطا

قبل از برطرف شدن خطای گزارش شده، هیچگونه اطلاعاتی در مورد آن را عمومی نکنید و با دیگران به اشتراک نگذارید. بدون رضایت سایرین با حساب کاربری آن‌ها تعاملی نداشته باشید و از شکستن حریم شخصی افراد اجتناب کنید. همچنین به هیچ عنوان از مشکلات که یافته‌اید، سوءاستفاده نکنید و به قوانین پایبند باشید. با توجه به میزان اهمیت خطای گزارش شده از سوی شما، چندسو به پاس قدردانی هدیه‌ای برایتان در نظر خواهد گرفت. توجه داشته باشید مشکلات کم اهمیت شامل هدیه نخواهند شد.