چمن مصنوعی پرفکت دیزاین مدل 11 میل 1001

قیمت هر مترمربع میباشد ( قابلیت سفارش برای متراژ زوج )
84,000 تومان

چمن مصنوعی پرفکت دیزاین مدل 25 میل 1004

قیمت هر مترمربع میباشد ( قابلیت سفارش برای متراژ زوج )
تماس برای قیمت

چمن مصنوعی پرفکت دیزاین مدل 25 میل 1006

قیمت هر مترمربع میباشد ( قابلیت سفارش برای متراژ زوج )
166,500 تومان

چمن مصنوعی پرفکت دیزاین مدل 25 میل پرتردد 1002

قیمت هر مترمربع میباشد ( قابلیت سفارش برای متراژ زوج )
156,500 تومان

چمن مصنوعی پرفکت دیزاین مدل 35 میل 1007

قیمت هر مترمربع میباشد ( قابلیت سفارش برای متراژ زوج )
179,000 تومان

چمن مصنوعی پرفکت دیزاین مدل 35 میل پرتردد 1003

قیمت هر مترمربع میباشد ( قابلیت سفارش برای متراژ زوج )
تماس برای قیمت

چمن مصنوعی پرفکت دیزاین مدل 40 میل فوتبالی

قیمت هر مترمربع میباشد ( قابلیت سفارش برای متراژ زوج )
144,000 تومان