تصویر برای تولیدکننده: پلاستر
تولید کننده: پلاستر

 کاغذ دیواری و پوستر 

تولیدی و صنعتی پلاستر از سال ١٣٧۰ شروع به کار و در زمینه چاپ کاغذ دیواری دوبل برجسته فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون با واردات ماشین آلات

پیشرفته نظیر Storck , Emerson & Huayang و Cerutti قادر به تولید انواع کاغذ دیواری پی وی سی ١۰۰% قابل شستشو با گرماژ ٢۰۰ الی ۶۰۰ 

گرم با قابلیت امباس است .