واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

 

 

تنها مرجع ارتباطی چندسو با خریداران و اعضاء، سایت رسمی آن به آدرس www.chandsoo.com، شبکه های اجتماعی و شماره تماس های اعلام شده در سایت می­باشد. در صورتیکه فروشگاه بخواهد از طریق روش­های دیگر با مشتریان ارتباط برقرار کند به طور رسمی اعلام خواهد کرد. لذا با در نظر گرفتن این مطلب فروشگاه هیچ­گونه مسئولیتی در قبال تماس خارج از این سیستم با نام چندسو را مورد تایید نمی­داند.