تصویر برای تولیدکننده: تهران اینتکس
تولید کننده: تهران اینتکس