سطل زباله تک مخزن 20 لیتری ثامن صنعت مدل S8010

360,000 تومان

سطل زباله تک مخزن 25 لیتری ثامن صنعت مدل S8013

375,000 تومان

سطل زباله تک مخزن 40 لیتری ثامن صنعت مدل S8012

430,000 تومان

سطل زباله دوقلو 20 لیتری ثامن صنعت مدل S8011

460,000 تومان

سطل زباله دوقلو 25 لیتری ثامن صنعت مدل S8014

475,000 تومان