صندلی دندانپزشکی نوین سیستم

1,235,000 تومان

یونیت و صندلی دندانپزشکی دنتوس مدل EXTRA 3006 C

تماس برای قیمت

یونیت و صندلی دندانپزشکی دنتوس مدل EXTRA 3006 R

تماس برای قیمت

یونیت و صندلی دندانپزشکی ویژه اطفال دنتوس EXTRA 3006 CHC

تماس برای قیمت

یونیت و صندلی دندانپزشکی دنتوس EXTRA 3006 ORTHO

تماس برای قیمت