سطل زباله تک مخزن 20 لیتری ثامن صنعت مدل S8010

420,000 تومان

سطل زباله تک مخزن 25 لیتری ثامن صنعت مدل S8013

450,000 تومان

سطل زباله تک مخزن 40 لیتری ثامن صنعت مدل S8012

500,000 تومان

سطل زباله دوقلو 20 لیتری ثامن صنعت مدل S8011

550,000 تومان

سطل زباله دوقلو 25 لیتری ثامن صنعت مدل S8014

575,000 تومان