سطل زباله تک مخزن 20 لیتری ثامن صنعت مدل S8010

275,000 تومان

سطل زباله تک مخزن 25 لیتری ثامن صنعت مدل S8013

290,000 تومان

سطل زباله تک مخزن 40 لیتری ثامن صنعت مدل S8012

320,000 تومان

سطل زباله دوقلو 20 لیتری ثامن صنعت مدل S8011

360,000 تومان

سطل زباله دوقلو 25 لیتری ثامن صنعت مدل S8014

380,000 تومان