صندلی کارمندی یکی از مهمترین تجهیزات اداری است. با توجه به اینکه کارمند بیشتر ساعات کاری را روی صندلی نشسته است، استانداربودن صندلی اداری اولین نکته ای است که هنگام خرید باید به آن توجه داشت. قابلیت تغییر ارتفاع صندلی، حرکت تغییر پشتی صندلی به راحتی و در موارد خاص قابلیت دسته داربودن یا نبودن و همچنین جاپایی و لزوم چرخش صندلی مواردی است که باید به آن دقت کرد. چرا که همه این گزینه ها قابل انتخاب و یا حتی امکان تغییراتی جزیی در هنگام خرید را دارند. همچنین با توجه به جایگاه شغلی کارمند، گاهی لازم است صندلی از رویه های پارچه ای ساخته شده باشد و یا حتی گاهی رویه استیل لازم است. فروشگاه اینترنتی چندسو برای همه نوع نیازی برای صندلی کارمندی، آماده دریافت درخواست های شما عزیزان می باشد.

باید بدانیم که طبق مقاله های جدید مطالعات روانشناسی صنعتی، صندلی کارمندی ارگونومیک و استاندارد علاوه بر اینکه سلامت فیزیک افراد را تامین میکند، به طرز باورنکردنی در بهره وری و راندمان کار هم تاثیر دارد. در نظر بگیرید وقتی کارمند در یک وضعیت غیراستاندار و ناراحت تمام روز را مشغول به کار باشد، بعد از مدتی به صورت خودکار سیستم عصبی آن فرد از همان ابتدای روز کاری، قبل از نشستن روی صندلی، تمام فشارهای فیزیکی بر کمر و یا احتمالن پا را که قبلن روی این صندلی احساس کرده به مغز یادآور میشود. این یعنی همان ساعت اولیه کار سیستم عصبی فرد پالس منفی دریافت میکند که مربوط به وضعیت فیزیکی نامناسب بدن است، بخش زیادی از انرژی فرد همان ابتدایی ترین ساعت روز تخلیه میشود و حتی خود فرد هم از آن آگاه نیست و امکان دارد هرگز متوجه این موضوع نشود و شکایتی هم از شرایط نداشته باشد، چرا که این وضعیت پیش آمده در سیستم عصبی فرد به صورت ناخودآگاه میباشد. به این ترتیب موضوع تاثیر مثبت، صندلی کارمندی مناسب، بر راندمان کاری کارمندان قابل تامل خواهد بود.

ما در فروشگاه اینترنتی چندسو منتظر نظرات و درخواست های شما در مورد انتخاب برترین های صندلی کارمندی هستیم.

صندلی کارمندی نوین سیستم مدل 150

صندلی کارمندی نوین سیستم مدل 150
762,000 تومان

صندلی کارمندی و کارشناسی ثنکو مدل S50k

1,259,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K400

صندلی کارمندی پویا مدل K400
831,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K705

صندلی کارمندی پویا مدل K705
1,377,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K505

صندلی کارمندی پویا مدل K505
1,104,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K707

صندلی کارمندی پویا مدل K707
1,018,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K709

صندلی کارمندی پویا مدل K709
1,291,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K710

صندلی کارمندی پویا مدل K710
1,047,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K711

صندلی کارمندی پویا مدل K711
1,262,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K701

صندلی کارمندی پویا مدل K701
1,089,000 تومان

صندلی کارمندی پویا مدل K702

صندلی کارمندی پویا مدل K702
1,290,000 تومان

صندلی کارمندی RL150 نوین سیستم مدل رکابدار

صندلی کارمندی RL150 نوین سیستم مدل رکابدار
848,000 تومان

صندلی کارمندی نوین سیستم مدل 422Q

871,000 تومان

صندلی کارمندی نوین سیستم مدل 710

984,000 تومان

صندلی کارمندی نوین سیستم مدل 920Q

901,000 تومان

صندلی کارمندی نوین سیستم مدل 672Q

1,031,000 تومان

صندلی کارمندی نوین سیستم مدل 622R

998,000 تومان

صندلی کارمندی بدون دسته طارا مدل TEM02

363,000 تومان

صندلی کارمندی دسته دار طارا مدل TEM01

395,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCC 700X

1,384,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 404F

1,335,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 415O

1,215,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 415X

1,019,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 450

1,340,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 504F

1,400,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 504H

1,515,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 505

1,842,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 507C

1,717,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 507H

1,771,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 507X

1,526,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 515O

1,237,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 515X

1,041,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 603BN

1,640,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 603G

1,755,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 666

1,430,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 666s

1,500,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 700B

1,542,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 700G

1,657,000 تومان

صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 700H

1,668,000 تومان